Zadzwoń

Mam pozwolenie na budowę i co dalej?

Urząd wydał nam pozwolenie na budowę. Przede wszystkim – wielka radość! Ale co dalej? Poniżej znajdziecie drugą część artykułu na temat współpracy z Simple House, instrukcja krok po kroku dziś doprowadzi nas wprost do rozpoczęcia budowy.

Po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę (dokument jest ważny trzy lata), jeżeli Inwestor/Inwestorka planuje kredyt na sfinansowanie stawiania domu, należy wdrożyć starania o niego. W chwili kiedy mamy już komplet – zarówno pozwolenie na budowę, jak i zapewnione finansowanie – dla Simple House oznacza to zielone światło do przygotowania budowy. Zazwyczaj realizację rozpoczynamy do dwóch miesięcy od otrzymania od Inwestora/Inwestorki wyżej wspomnianych informacji.

Warunkiem rozpoczęcia prac na placu budowy jest zapewnienie prądu oraz wody.

 Przyłącza

1.       Prąd. Starania o przyłącze prądu można rozpocząć w miarę możliwości jak najwcześniej, z uwagi na terminy realizacji dyktowane przez dostawców energii, które, w przypadku niektórych regionów Polski, potrafią być zaskakująco odległe. Szczególnie dotyczy to sytuacji kiedy nie ma w granicy działki skrzynki energetycznej. Z chwilą gdy skrzynka pojawi się w ogrodzeniu, miejscowy elektryk będzie mógł wykonać tak zwane przyłącze budowlane – tymczasowe.

2.     Woda. Przyłączem wody czy też wykonaniem studni należy zająć się zaraz po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

3.      Kanalizacja. Przyłączem kanalizacyjnym lub budową szamba, Inwestor/Inwestorka zajmuje się z chwilą kiedy z placu budowy wyjedzie już ciężki sprzęt.

Fundamenty

W momencie rozpoczęcia przez Simple House prac fundamentowych będzie potrzebny geodeta. Pojawia się on na placu budowy trzy razy, w celu:

  • sporządzenia mapy do celów projektowych,
  • wytyczenia domu w chwili rozpoczynania prac fundamentowych,
  • przygotowania inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej, która jest dokumentem obligatoryjnym, wymaganym do zakończenia budowy.

Zwyczajowo prace geodezyjne wykonuje miejscowy geodeta i koszt tej usługi spoczywa na Inwestorze/Inwestorce.  

Ogrodzenie działki

Wykonanie ogrodzenia można rozpocząć wcześniej, jeżeli tak życzy sobie Inwestor/Inwestorka, ale przynajmniej ze stawianiem go od frontu, dobrze jest zaczekać do chwili wyjazdu z budowy ciężkiego sprzętu (dzieje się to mniej więcej w połowie realizacji).

Dojazd placu budowy

Swobodny dostęp do działki jest dla Simple House istotną kwestią, warunkiem usprawniającym prefabrykację. Swobodny – oznaczający możliwość dojazdu dla ciężkiego sprzętu (TIR). Jeżeli działka Klienta/Klientki jest na przykład oddalona od drogi gminnej lub w ogóle nie ma do niej dojazdu, może zaistnieć potrzeba zwrócenia się z prośbą do Inwestora/Inwestorki o miejscowe utwardzenie drogi. Kwestia uzgodnienia dojazdu do działki jest zawsze z Inwestorem/Inwestorką omawiana indywidualnie.

Całe zaplecze budowy, ciężki sprzęt, kierownik budowy, zakwaterowanie i transport pracowników oraz oczywiście transport materiałów – są to zagadnienia w gestii Simple House i Inwestor/Inwestorka nie jest w nie zaangażowany.

To podstawowe i najważniejsze tematy, o które pytają Inwestorzy/Inwestorki przed rozpoczęciem budowy z Simple House. Mamy nadzieję, że ten artykuł wraz z wcześniejszym wpisem Rozpoczęcie współpracy z Simple House – instrukcja krok po kroku rozwieje wątpliwości, posłuży pomocą i uporządkuje kwestie związane ze złożonym procesem budowy domu.

Ponadto, na wszelkie pytania, wątpliwości chętnie odpowiemy, wyjaśnimy – jesteśmy dla Was dostępni pod adresem mejlowym poczta@simplehouse.pl, nr tel.  22 717 32 65 oraz na Facebook.com/SimpleHouseWorld i Instagram.com/simplehouseworld