Zadzwoń

Jak płacimy w Simple House?

Nie, to nie jest tekst o wynagrodzeniach w naszej firmie, ale bardziej z cyklu FAQ, porządkujący temat zobowiązań finansowych Inwestora wobec Simple House. Trochę o papierologii, trochę o portfelu – dziś krótki wpis na temat finansów, odpowiadający na często pojawiające się pytanie na wczesnym etapie współpracy z nami – jak to jest z płatnościami, mówiąc kolokwialnie.

Decydując się na współpracę z Simple House podpisujemy umowę – na projekt architektoniczny budynku oraz jego realizację. W umowie określamy koszt zobowiązania finansowego Inwestora wobec nas, czyli Wykonawcy. W załączniku, który jest integralną częścią umowy rozpisujemy harmonogram realizacji projektu. Każdy z etapów kończy się protokołem odbioru i, co za tym idzie rozliczeniem za tę konkretną część budowy.

Całą kwotę dzielimy na sześć płatności:

  • 10% wartości umowy – na taką kwotę wystawiamy Inwestorowi fakturę po podpisaniu umowy. Jest to pierwszy moment, kiedy obciążamy go jakimikolwiek kosztami, mimo iż jesteśmy już zazwyczaj po kilku miesiącach współpracy, kilku koncepcjach, które dla niego przygotowaliśmy i tej jednej, dopracowanej, na której realizację podpisaliśmy umowę.
  • 20% wartości umowy – na taką kwotę wystawiamy fakturę po podpisaniu protokołu po wykonaniu na hali produkcyjnej i postawieniu drewnianej konstrukcji szkieletowej budynku.
  • 20% wartości umowy – Inwestor uiszcza po zakończonym etapie fundamentów. To pierwsze rozliczenie po tym jak faktycznie zaczynamy prace na działce.
  • 20% wartości umowy – kolejny etap rozliczenia następuje po zakończonych pracach związanych z wykończeniem domu z zewnątrz – położeniem elewacji, dachu oraz zamontowaniem stolarki okienno-drzwiowej.
  • 20% wartości umowy – przedostatnia płatność przedstawiamy Klientowi po zaakceptowaniu przez niego protokołu z zakończenia prac instalacyjnych – elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, instalacji C.O. i kominowej.
  • 10% wartości umowy – ostatnią fakturę Inwestor otrzymuje po płytowaniu ścian i zakończeniu wykończeniowych prac wewnątrz budynku: montażu osprzętu elektrycznego oraz tablicy rozdzielczej, montażu kratek wentylacyjnych, grzejników, ewentualnie ogrzewania dodatkowego (kozy lub kominka).  

Czy to wszystko? Czy są jakieś koszty dodatkowe?

Nie, nie ma, jeśli nic się nie zmienia w trakcie realizacji projektu, wobec tego co sobie założyliśmy. Jeśli natomiast Inwestor zmienia rodzaj elewacji z tynku na blachę, dodaje kolejne punkty elektryczne lub na przykład rezygnuje z kominka – wówczas regulujemy to na etapie rozliczeń za poszczególne etapy. Odejmujemy odpowiednią pozycję z kosztorysu (np. kozę) lub naliczamy dodatkową opłatę za droższy materiał (zmiana elewacji na blachę) lub większą ilość (dodatkowe punkty elektryczne).

Realizację budowy domu z Simple House kończymy na etapie stanu deweloperskiego – na razie. Stay tuned!