Simple House i gwarancja na wykończenie wnętrz

Na temat gwarancji udzielanych przy budowie domu opublikowaliśmy tekst kilka wpisów wcześniej. Simple House buduje teraz kompleksowo i w naszej ofercie jest także wykończenie wnętrz. Czy na ten zakres prac również udzielamy gwarancji? Oczywiście, że tak.

Klienci/tki Simple House są wyposażeni w gwarancję udzieloną na okres 24 miesięcy na wszystkie wykonane przez nas prace wykończeniowo-budowlane. I ten czas zaczynamy naliczać od chwili kiedy obie strony uznają zakończenie prac, na które się umówiliśmy czyli dokładnie od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez wad.

Z powyższej gwarancji wyłączone są te elementy wyposażenia i materiały, na które gwarancji udzielił już ich producent. Takie dokumenty wraz z prawami do nich przekazujemy naszym Inwestorom/kom. W tym przypadku czas naliczania gwarancji rozpoczyna się wraz z dniem zakupu wyposażenia lub materiału i musi to mieć miejsce już po terminie podpisania naszej umowy.

Jeszcze jedna ważna kwestia, która nam się wydaje oczywista, ale jak się okazuje, warto o niej przypominać (w umowie znajduje się odpowiedni zapis na ten temat) – w sytuacji kiedy Inwestor/ka dokonuje na własną rękę w okresie obowiązywania gwarancji jakichkolwiek zmian i przeróbek w elementach, którymi jest objęta gwarancja Simple House, a następnie w wyniku tych działań wystąpią jakieś wady lub usterki – w tej sytuacji nasza gwarancja nie obowiązuje i nie możemy w ramach niej dokonać napraw.

O wszystkie szczegóły związane z ofertą wykończenia wnętrz domów Simple House możecie się dopytać pod numerem telefonu 22 717 32 65 lub napisać mejla na adres poczta@simplehouse.pl.